miércoles, 24 de febrero de 2010

CONSTITUCIÓ DE LA ASSOCIACIÓ DE CONSUM CATIFA VERDA.


S'ha constituït recentment a Sant Feliu l'associació de consumidors/es CATIFA VERDA. El grup de consum de l'Assoc. Dones de Mas Llui ha participat activament en la seva constitució. Els fins socials plantejats per la nova associacio són els següents: Agrupar a las famílies compromesas amb una alimentació més sana i una producció sostenible i respectuosa amb el medi ambient, que no comprometi les opcions de les generacions futures; Promoure accions formatives i l'educació sobre el consum responsable i sostenible, la bioagricultura i el cooperativisme; Afavorir l’apropament entre el món urbà i el rural; Promoure la cooperació entre las famílies com la millor forma d’organització social per a l'adquisició de béns i serveis i que permet fer compatibles individu, família i col·lectivitat, impulsant espais i iniciatives cooperatives.