lunes, 29 de septiembre de 2008

L'ASSOCIACIÓ PROMOU UN NOU ESPAI DE “COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ”

DONES DE MAS LLUÍ promou un nou espai de trobada, que té com a objectiu ser un espai que permeti la reflexió i el debat lliure d'idees sobre diversos temes d'interès comú relatius a la vida quotidiana de la dona.
Per a això comptaríem amb els recursos que pugui oferir la biblioteca "De dóna a dóna", que estem creant i que s'alimenta amb el préstec temporal i intercanvi de llibres, pel·lícules... entre les sòcies; i les habilitats i coneixements sobre els temes elegits que tingui cada sòcia.
Així, el 26 de setembre, va tenir lloc la seva primera trobada. Després de la projecció d'una pel·lícula es va organitzar un cine-forum, que va permetre una reflexió i un debat que va girar entorn de la dona, com a assistent universal de la família i com a habitual acompanyant en els processos de vida, malaltia i mort.

viernes, 26 de septiembre de 2008

DONES MAS LLUI EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CENTROS DE MADRES (RED MINE).


Durante los días 15 a 19 de septiembre tuvo lugar en Barcelona el encuentro internacional de Centro de Madres organizado por GWIA y la Red MINE (red internacional de Centros de Madres). La Red MINE (www.mine.cc/) es una red que agrupa a más de 750 Centros de Madres de 15 países. DONES DE MAS LLUI fue invitada a participar en este espacio de intercambio de experiencias entre centros de madres europeos, americanos y africanos. Transmitimos nuestras experiencias en relación al Espai de Mares y al resto de espacios de participación que estamos construyendo el conjunto de mujeres de la asociación. En la mayoría de los encuentros se evidenció el importante déficit de comunicación y comprensión entre las administraciones públicas y las asociaciones de madres; concluyendo en la necesidad de superar estas limitaciones en base al respeto mutuo y a un cambio de cultura administrativa